Search
  • Jamil Doaihi

الشاعر د. جميل الدويهي: إلى روح الشاعر الصديق عصام ملكيحامِل عصا تا يكْسر قْزاز الحياة ومِن كلّ عمْر تْضلّ غابِة ذكرَيات مفاتيح عنْدو بْيفْتحو كلّ البْواب وتا يْغِيب عنّا يوم، بَدْنا معْجزات...

ما عاد رقْمي يعرْفو، ولا عَاد قال: كلمة صباح الخير... واحتار السؤال: يا مَوت، ما بترتاح؟ ما عندك نعَس؟ بين الحقيقه بتدعس وبين الخَيَال...

وَين اللي كان يقول: كيفك يا جَميل؟ وكان الوفا بيناتنا عمرو طويل... ما مْنشْتري ومنْبيع... نحنا صادْقين وقامات تحت الشمس أعلى من النخيل...

يوم التنين انهزّ عرش المِن دَهَب والشِّعر طارت خيمْتو، وناح القصَب الملْكي تركْنا... وراح عالدرب البعيد واللي انكتَب عالسطر... بدْموع انكتَب...

زيارَه ما فينا نْزور... ممْنوع السفَر نْسِينا طريق البيت، ونْسِينا القمَر تا نودّعو ونقول: بُكرا يا عصام ودّي لنا مكتوب مع طَير الشجَر...

بعزّي يولاندا والبَنات الغالْيين وزَيتون بشمزّين، والشِّعر الحزين... لكنْ معي بيضلّ تا يغيب الزمان وإسمو انكتب بين الرِّجال الخالدين.