Search
  • Jamil Doaihi

الشاعر أسعد المكاري: كيف العطر متل البكي؟


مين القتلْ

عمر الغفي بدياتنا؟

وينو أملنا؟ مات...

اللي تعمشق بآهات وجرح المسافه

قصقص جناحاتنا !..

كيف العطر متل البكي،

عم يشتكي ؟

جَرحو الهوى !..

ما طاب

ووحدو الندم بيضلّ تابوت الحكي !..

ول غاب عنا ..

نهدهدو قولك ل َ شو هالبال ؟

جوع العتم لو عتّق الموّال ..

جوّاتنا منتنهدو !!..

#كتاب