Search
  • Jamil Doaihi

الشاعر د. جميل الدويهي: ما بسْكن بيوت العتيقه


نهـــايـــــــــِــــــة حُبّنا لا تِكتْبيها، وإذا عندي خـَــــطايا، صَلّْحيها... الــــــــوردِه اللابسه تْياب الرَّقيقَه اتركيها تضْـحَك، ولا تِجْــــرَحيها... بْحبّك متل مـــــــــا بْحبّ الحقيقَه، ومــــــــا فِيكي هالحقيقه تنكْريها... تَعِي تــــــــا نْغامِر بقلب الحَـــريقه وقــــضــــــــايا مْعقّده لا تناقْشيها دَقيقه رايحَــــــــــــه خَلف الدَّقيقه إذا كنتي قــــديـــــــرَه... وَقّفيها... وسفينِة نـــُــوح ببْحُــــور الغَميقَه إذا عندِك طَريقَه... رَجّعِيها بْصراحه... ما قْدرتْ عِدِّك صَديقَه لأنِّك غَــــــــــيرْهــــــا... وبْتعرْفيها وأنـــــا مــــــا بسْكن بْيوت العَتيقه لأنّي صوتْ صـــارِخ بالليالي... خْلقتْ بالعاصْـــــفِه... وبْمُوت فيها.

#كتاب