Search
  • Jamil Doaihi

كلاديس القزي: مجنونه


ما حدا بيتغزّل فيّي وما حدا بيغنّجني ورح إبقى اتغزّل بحالي وإتغنّج شوي شوي ويمكن يرجع عقلي إلي بدل ما إبقى وحيده رح اتلاقى بأغلى حبيب ونبقى سوا ع ذات الطريق ويكون وجعو متل وجعي والشوك بها الحياة هوي مزروع من الأساس... شو صرلو حبيبي؟ ما بقى سال عني؟ ولا بقى حاكاني؟ يمكن بطل يحبني وصرت متل المجانين بركض ع الطرقات بهرب من الحكيم لأني بفزع من الإبره والنكزه بتوجع كتير... شو ها الحياة؟ إذا حكينا غزل بيقولو: مغرومه وإذا حكينا حب بيقولو: مجنونه وإذا حكينا كلام بكلام منصير بالعصفوريه وبيحكو عنا الناس

وما بيسكتو...

ما حدا بيصدّق كلمه مني وما حدا بيعرف

إذا كنت عم احكي صح او غلط أحسن أبقى مجنونه وتبقى القصص مكتوبه ع حيطان المدينه ومين ما مرق بالحي

يكتب متلها

ويعشق من جديد.

#كتاب