Search
  • Jamil Doaihi

الشاعرة كلوديت عقيقي: كلمات إلى والدة الأطفال الذين قتلوا في حادث صدم في أستراليا


قدّام عينيكي الحكي مكبوت

وتخَرسَنِتْ كلمات لغّتها

قلبِك نزَف...

صار الوجع منحوت

دخلك يا ربّي عالهداوه فوت

وعّي الغفى من عتمة التابوت

ردّ الشمس لشفاف ضحكتها.

#كتاب

4 views0 comments