Search
  • Jamil Doaihi

مريم رعيدي الدويهي: الغابه الهربانه


لوين راحت الغابه

ومرجوحة مواعيد؟

نسيت إيّامنا

وتركتنا مشرّدين

عا طريق بعيد...

وأطيار هجرو الشجر

وانطفا قنديل الموّال...

كانو يغنّو لنا

والفرح يجمعنا

وناي القصب

والعتابا وميجنا...

سرقتْ الصدفه حرير الفجر

وراحة البال...

تعبتْ أنا وإركض

ورا المجهول

تا رجّع عمر هربان

تاري الوقت ما عندو أمان...

غير الخيبه ما لقيت

ورجعت عالبيت...

ما معي غير الحنين للماضي

وكمشة أحزان

من هاك الزمان.

#كتاب

3 views0 comments