Search
  • Jamil Doaihi

مريم رعيدي الدويهي: حكايه حلوه


حكايه حلوه

عنّي وعنّك

تركْها الزمان عا عتبة البيت

وشلّعها الهَوا ورا الحيطان

وشلحها بالأحزان...

قعدتْ إنطر شي طير

جايي من السفَر

حامل منّك رساله

أو نتفة خبر...

حردب الوقت

خلف شبابيك الضجر...

يمكن حكايتنا

اللي كتبناها

بحبر الليالي

سرقوها الغجر...

وهيك مرقو الإيّام

وما التفْتو مرّه لورا

ونحنا حكاية النسيان صرنا...

وعا المحطّة نطرنا

ما لقينا حالنا...

وما بقي من حكايتنا

ومن أحلامنا الحلوه

غير صورنا.

#كتاب

4 views